Jobbtilbud: Callsenteragent søkes til hjemmekontor

Vi søker callsenteragenter til hjemmekontor på selvstendig basis (mot fakturering) som kan ta imot og behandle reklamasjoner fra kunder på ett eller flere av følgende språk: norsk på C1-/C2-nivå (eller morsmål), og gjerne også andre mellom- og østeuropeiske, i tillegg til vest- og søreuropeiske språk. Arbeidet vil bli utført hjemmefra. Erfaringer fra callsenter forutsettes ikke. Krav: Ideelt sett har du erfaringer fra callsenter eller har på ett eller annet tidspunkt allerede arbeidet med kundebehandling på telefon. Du er en kommunikativ, kundeorientiert og svært selvmotiverende person. Gode PC- og internettkunnskaper er en selvfølgelighet. Tilgjengelighet og lønn: Du må være tilgjengelig i minst fem timer tre ganger ukentlig, og minimum fire timer i strekk, men fortrinnsvis gjerne 7 – 8 timer, fem dager i uken. Dagene du står til disposisjon kan du dele inn selv ((vår drift strekker seg over et tidsrom som varer fra mandag til fredag fra kl. 8 til 20 sentraleuropeisk tid (Berlin-tid)). Dersom du arbeider de ønskede 15 timene ukentlig, kan du tjene opptil 500 euro i måneden. Avlønningen er prestasjonsorientiert, slik at du også etter eget valg kan arbeide mandag til fredag åtte timer pr. dag. I så fall vil din lønn øke proporsjonalt.

Young freelancer working with computer

Forutsetninger:

 • Du snakker ett eller flere av følgende språk: norsk. Gode kunnskaper på et solid C1-/C2-nivå i andre andre mellom- og østeuropeiske, i tillegg til vest- og søreuropeiske språk, blir honorert.
 • Du har hurtig internettilkobling til rådighet og et fasttelefonnummer i Tyskland eller et annet EU-/EØS-land. Du mottar innkommende samtaler via ditt fasttelefonnummer. Utgående samtaler foretas via vårt telefonsystem. På den måten oppstår det ingen tilleggskostnader for deg under utførelsen av arbeidet.
 • Lisens for å utøve næringsvirksomhet, moms-ID-nr., hhv. skattenummer for selvstendig næringsdrivende
 • Angivelse av skattenummer for selvstendige næringsdrivende fra EU-medlemsland som kan fristilles til skattemessige formål som europeisk adresse for freelancevirksomhet
 • Til moms-ID, hhv. skattenummer for selvstendige næringsdrivende fra såk. tredjeland (land som ikke er EU-medlemmer) vil du motta et skjema som skal bekreftes av ditt lokale likningskontor
 • Du vil få en arbeidsavale for selvstendige yrkesutøvere. Innbetalinger via bankoverføring til den kontoen du har oppgitt, vil skje innen tre uker etter mottatt faktura.

Ved interesse ber vi deg ta med følgende opplysninger i søknaden:

 • Skatte-ID/skattenummer for selvstendig næringsdrivende
 • Arbeidstid (hvor mange timer pr. dag og uke ønsker du å arbeide?)
 • Hvilke språk snakker du godt nok til å jobbe som callsenteragent (for innkommende samtaler)
 • Vennligst legg ved din CV.

Om oss: TeleMarCom European Services GmbH er et foretak som driver med kundebehandling på flere språk (såk. Inbound Call Center). Vi mottar via våre servicetelefonlinjer – avhengig av våre oppdragsgivere (ettersalgstjenester) – innkommende samtaler, som ofte gjelder elektroniske produkter slik som f.eks. vannkokere, hårtørkere, samt sy- og kjøkkenmaskiner. Vi arbeider i all hovedsak med kundebehandling som gjelder produktgarantier eller blir oppringt av kunder i forbindelse med tekniske spørsmål. Hver telefonmedarbeider får en innføring i hvert enkelt prosjekt og i betjening av de driftsinterne verktøyene, hhv. betjeningsoverflatene, slik som f.eks. programmer til administrering av e-poster, billettsystemer, telefonsystem (Voice over IP).

  VAT numeber available? Required field!

  TeleMarCom European Services GmbH, med Thomas Leitner som daglig leder, lagrer på et kontaktskjema kontaktopplysningene fra søknadene som er kommet inn for å kunne oppfylle foretakets plikter før inngåelse av avtale og etterpå. Søkeren kan ifølge EUs generelle datavernreglers artikkel 15 når som helst be om informasjon om hvilke opplysninger som lagres om ham/henne. Når formålet med lagringen bortfaller (søkeren søker på jobben, men det inngås ikke kontrakt med vedkommende søker) kan søkeren kreve sletting i tråd med EUs generelle datavernreglers art. 17 avsn. 1, punkt c). Også uten et slikt krav, vil opplysningene når formålet med lagringen av opplysningene bortfaller automatisk bli slettet innen seks måneder.

  De som berøres av dette har dessuten rett til å anke til tilsynsmyndigheten i den tyske delstaten Hessen.

  Endversion, 19.09.2018, durch Fachübersetzer